Comhdháíl ar dheiseanna do chéimithe dlí mar dhlítheangeolaithe leis an AE, Óstaí an Rí, Dé Céadaoin an 7 Márta 2018

Tá raidhse deiseanna fostaíochta leis an Aontas Eorpach do chéimithe dlí go sonrach i réimse na dlítheangeolaíochta. Mar shampla, tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mbun Aonad Gaeilge a fhorbairt agus idir seo agus an 31 Nollaig 2021 fostófar os cionn 23 dlítheangeolaí. Ina theannta sin, i gcomhthéacs an Bhreatimeachta, is í Éire an tír is mó as a bhfostófar dlítheangeolaithe Béarla i ndiaidh 2019.

Chun post den saghas seo a fháil, is gá anuas ar bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach, is gá céim dlí aitheanta NÓ cáilíocht ghairmiúil sa dlí mar abhcóide nó mar aturnae AGUS líofacht sa teanga a mbeidh tú ag aistriú isteach inti (Gaeilge/Béarla), sa bhFraincís, agus sa tríú teanga de chuid an AE (is féidir Gaeilge nó Béarla a áireamh anseo). Tá pá agus coinníollacha den scoth i gceist mar aon le deiseanna dul le gairm níos taitheamhnaí fós leis an AE.

Is den riachtanas é ar leas na hÉireann go mbeadh oiread Éireannach agus is féidir ag obair le hInstitiúidí an AE.

Chuige seo reáchtálfaidh Óstaí an Rí, comhdháil ghearr Dé Céadaoin an 7 Márta 2018 óna 7pm maidir le deiseanna fostaíochta do chéimithe dlí agus do dhlíodóirí mar dhlítheangeolaithe leis an AE. Labhróidh Helen McEntee TD, an tAire um Ghnóthaí Eorpacha mar aon le M. Thierry Lefèvre, Ard-Stiúrthóir an Aistriúcháin le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Freisin labhróidh iar-dhlítheangeolaithe agus dlítheageolaithe reatha leis an gCúirt.

Beidh fáilte roimh chách.Dáithí Mac Cárthaigh BL
Comhordaitheoir Dlí agus Gaeilge
(Law and Irish Coordinator)
Cumann Onórach Óstaí an Rí