An Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge.

Seo a leanas na cláir léinn/oiliúna i réimse an aistriúcháin agus na hateangaireachta atá á maoiniú faoin Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge. Ach cáilíocht a bheith bainte amach agat ó cheann de na cláir léinn seo, méadófar ar do chuid seansanna post a bhaint amach in institiúidí an Aontais Eorpaigh i réimse na teanga.


Institiúid

Teideal an chláir léinn

Fad (blianta)

Dáta tosaithe 

Coláiste na hÉireann /
Gaelchultúr

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán

1

22 Meán Fómhair 2018

An Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath

MA/Dioplóma Iarchéime: Scríobh agus Cumarsáid

1

Tús Mheán Fómhair 2018

Cumann Onórach
Óstaí an R

Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht


1

1 Deireadh Fómhair 2018

Cumann Onórach
Óstaí an Rí

Ard-Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil


1

1 Deireadh Fómhair 2018

Cumann Onórach
Óstaí an R

Ard-Dioplóma sa Dlí-Chleachtadh trí Ghaeilge

1

1 Deireadh Fómhair 2018


Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh / IT Leitir Ceanainn

MA / Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)


1

3 Meán Fómhair 2018

Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh / IT Leitir Ceanainn

MA / Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

2

(páirtaimseartha)

10 Meán Fómhair 2018

Ollscoil Mhá Nuad

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne)

2 (páirtaimseartha)

17 Meán Fómhair 2018

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 

MA i Staidéar an Aistriúcháin

1

Meán Fómhair / Deireadh Fómhair 2018