Aistritheoirí Gaeilge i gcomhair na n-institiúidí Eorpacha – an t-eolas is déanaí  ANSEO

Ceisteanna Coitianta i dtaobh Earcú Aistritheoiríeolas breise ANSEO

Tástáil Shíciméadrach – eolas breise ANSEO 


Comórtais oscailte 2016

Cuid dhílis de ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh iad na haistritheoirí, agus tá ról thar bheith tábhachtach ag seirbhísí teanga na n-institiúidí Eorpacha ó thaobh an chumarsáid a neartú agus cabhrú leis na saoránaigh ról an Aontais Eorpaigh ina saol laethúil a thuiscint.

  •       Tá institiúidí an Aontais Eorpaigh ag lorg Aistritheoirí arb í an Ghaeilge a dteanga dhúchais. (Tá aistritheoirí Danmhargaise, Cróitise, Liotuáinise agus Máltaiseá lorg freisin.)
  •       I gcás na bpost seo, ní mór sárchumas (teanga dhúchais nó a cothrom) a bheith ag iarrthóirí i dteanga an chomórtais agus an-eolas ar dhá theanga oifigiúla eile (ar a laghad) de chuid an Aontais Eorpaigh (ar a n-áirítear Béarla, Fraincis nó Gearmáinis).
  •       Tá na comórtais seo oiriúnach do chéimithe ollscoile a bhfuil ardscileanna teanga acu nó a bhfuil céim san aistriúchán acu.
  •       Ní mór do na hiarrthóirí a bheith ina saoránaigh de thír atá san Aontas Eorpach.
  •       Sula ndéanfaidh siad iarratas, iarrfar ar na hiarrthóirí ceistneoir ar líne a líonadh: 'EU Career, My Career?' . Gheofar léargas ón gceistneoir sin ar a oiriúnaí is atá siad le haghaidh slí bheatha san Aontas Eorpach mar aistritheoir. Iarrfar orthu fosta tabhairt faoi roinnt tástálacha féinmheasúnaithe atá ar aon dul leis na tástálacha cognaíocha ilroghnacha a úsáidtear sa ghnáthamh roghnúcháin, féachaint cén seans a bheadh acu an t-ardchaighdeán a bheadh de dhíth orthu a bhaint amach.

Seo a leanas an gnáthamh roghnúcháin:
Tabharfaidh na hiarrthóirí faoi thrialacha ilroghnacha ar ríomhaire (briathartha, uimhriúil, réasúnaíocht theibí) i dteanga an chomórtais agus faoi thrialacha tuisceana teanga (sa dara agus sa tríú teanga atá acu).

  •        Na hiarrthóirí is fearr a n-éireoidh leo, tabharfar cuireadh dóibh chuig trialacha aistriúcháin (ón dara agus ón tríú teanga atá acu go teanga an chomórtais) in ionaid tástála sna 28 Ballstát atá san Aontas.
  •        Na hiarrthóirí is fearr a n-éireoidh leo sna trialacha aistriúcháin, tabharfar cuireadh dóibh chuig Ionad Measúnaithe (as Béarla, Fraincis nó Gearmáinis) sa Bhruiséil, lena scileanna agus a n-inniúlachtaí ginearálta a mheas.
  •        Na hiarrthóirí is fearr a n-éireoidh leo, cuirfear a n-ainm isteach i mbunachar sonraí (‘an liosta earcaíochta’); is ar an liosta sin a tharraingíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh nuair a bhíonn folúntas le líonadh. Ach a n-earcófar iad, rachaidh siad i mbun oibre mar oifigigh bhuana de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil nó i Lucsamburg.

Tá tuilleadh eolais (e.g. dualgais, critéir cháilitheachta, teangacha riachtanacha, cineálacha tástála) le fáil i dtaobh gach aon phróifíl san Fhógra Comórtais. Foilseofar é seo ar eu-careers.eu, suíomh gréasáin na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne. Tá an fhoirm iarratais ar líne le fáil ar an suíomh seo freisin.

Glacfar le hiarratais don chomórtas ón 9 Meitheamh go dtí an 12 Iúil 2016 (meán lae, am na Bruiséile).